VOOR GRONINGEN!


Volg voorgroningen op Twitter
Word vriend van voorgroningen on Facebook

Iedereen is betrokken en actief
Een leefbare provincie vergt een bijdrage van alle inwoners. Als iedereen actief is in gemeenten en buurten en betrokken bij z'n buren, dan ontstaat er vanzelf sociale samenhang. Dan signaleren we problemen vroegtijdig en is er snel hulp als dat nodig is. Betrokken burgers zijn geïnteresseerd in de beslissingen die voor hen van belang zijn. Wie een provincie met betrokken burgers wil, zal hen niet alleen moeten betrekken bij de besluitvorming, maar hen ook echt laten meebeslissen. - PERSBERICHT

Onderteken de online petitie: voor een sociaal Groningen!
We weten we dat het kabinet aanzienlijke bezuinigingen voorbereidt. De economische crisis maakt dat ook Groningen het straks met minder geld zal moeten doen. Blijft er voldoende aandacht voor de ondersteuning van kwetsbare mensen? - PETITIE voor een sociaal Groningen!

Kom naar de manifestatie zaterdag 26 februari Waagplein vanaf 15.30 uur
Er valt wat te kiezen: in Groningen!
De provinciale staten fracties van Groenlinks, SP en PvdA van Groningen en de FNV vakbonden roepen jullie op om deel te nemen aan een manifestatie op zaterdagmiddag 26 februari en je stem uit te brengen. - PROGRAMMA - P+R-terrein

Youtube oproep
De lijsttrekkers van Groen Links, SP en PvdA in Groningen roepen via youtube op om te komen op 26 februari. - YOUTUBE OPROEP

Doe mee met de alternatievenmarkt op 1 mei
De deelnemende organisaties tonen hun ongerustheid en verontwaardiging over de vele bezuinigingen die mensen met lage inkomens treffen. Deze actie stelt de gevolgen van de opeenstapeling van allerlei verschillende maatregelen aan de kaak en geeft aan dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. - Project

FNV
PvdA
GroenLinks
FNV Bondgenoten
SP

GroenLinks Provinciaal   FNV  FNV Bondgenoten 
sociaal  Groningen    
PvdA Provinciaal  SP Provinciaal